Hofhauser téglagyár

Hozzáadás a kedvencekhez
0.00 ( 0 csillag )
Feltöltötte


0.00 ( 0 csillag )

Leírás

Hoffhauser Franz kőfaragó (helybeli) 1794-ben, Hoffhauser Joseph kőművesmester (Ofen) 1829-ben nyerte el a pesti - budai polgárjo­got 1866-ban „Hofhauser Lajos építő és kőfaragó mester építési vállalata" bejegyzését kéri „Buda fővárosban", majd később bejelenti, hogy betegsége miatt „a kőfaragó és építészeti ipar üzletét, melyet régi mesteri jog alapján a II, Víziváros, Szegényház u. 17. sz. a. fekvő házá­ban gyakorolt, 1881 évi december hó 31-ével végleg megszüntette. Hofhauser Elek 1872. október 30-án két azonos szövegű levelet írt. Egyikben bejelentette, hogy a „Józsefváros Kőbánya utcai 2 sz. a. fekvő házában az építési ipart gyakorolni fogja", a másikban: „Józsefváros Kőbánya utcai 2 sz. a. fekvő házában a kőfaragó ipart gyakorolni fogja." Harminchat év múlva bejelenti, hogy cégét „1908. évi decem­ber hó 31.ik napján megszüntette. Ennek az iparoscsaládnak lehetett tagja Alois Hofhauser, aki 1837-ben alapította téglavetőjét az Óhegy utca 14. számú telken. Ebből a korai időből azonban nincsenek cégbírósági iratok. Ez a telek az Ó-hegy utca akkori vonalától észak felé, középtájon, az egykori Brein-féle kőfejtő helyén terült el. Az agyag kitermelése északkelet felé, a mai Dér utca irányában haladt, de bizonyára feldol­gozták a korábban városi területen felhalmozott agyagot is. A termelés kezdetben kézi vetéssel, égetéssel, majd gyári méretekben folyt. 1866-ban a gyár éves termelése 600.000 darab falitégla volt. A gyár 1875-ben Hofhauser Gusztáv nevén, majd az 1890-es évek­től Hofhauser Alajos Örökösei Téglagyára néven ismert. („Hoff-hauzer" Gusztáv 1866-1872 között három telket is vásárolt a felosz­tott ligeti-telkek közül.) A gyár területe az 1895-ös és 1908-as térképen51 még elkülönül a szomszédos Virava-féle, illetve Szeyfert-gyáraktól (hrsz. 8124.), bár csak a „Virava-féle gőztéglagyár" felirat szerepel. „Foglalkoztat mintegy 100 munkást. Készít mindennemű kézi fali téglát és cserepet. Gyárát 1913-ban már nem említik. Téglajelei a sima lapon mélyített H A, illetve A H, a betűk között különböző római számokkal, illetve álló formában H L.

 

Részletek

Forrás Kádár József: Kőbányai téglagyárak
Szerző Kádár József

Hely

Budapest, Magyarország, Europa
Óhegy u.

Értékelés

Értékelés