Hungária Gőztéglagyár Rt.

Hozzáadás a kedvencekhez
0.00 ( 0 csillag )
Feltöltötte


0.00 ( 0 csillag )

Leírás

„Az első téglagyárat 1890-ben állították fel, mikor Budapesten még szó sem volt gyáriparról.. Ez a Hungária téglagyár volt, mely később beolvadt a Magyar Kerámiagyárba."- írta Dausz Gyula, 1913-ban. Más helyen viszont azt írja a Magyar Kerámiai Gyárról, hogy: „a Gyömrői úton lévő s még 1809-ben létesült Hungária Gőztéglagyárral egyesült." A 19. század so­rán, egészen a kiegyezésig, a téglagyárakat a tulajdonos családi nevén ismertük. A téglagyártó társulatok, rész­vénytársaságok mind a ki­egyezés után alakultak. A térképek a Gyömrői út -Gergely utca - Noszlopy utca közötti területen sem névvel, sem anélkül téglavetőt nem jelölnek, míg az Óhegy, Téglagyár-dűlő, Alsóvaspálya út térségeiben a bányák, tég­lavetők ábrázolása és változá­sai jól követhetők. A régi téglagyárak ter­mészetesen primitív módon voltak berendezve s így ter­melésük is csekély volt. Egy mezőkapitányi jelentésben olvashatjuk, hogy 1866-ban az egyes téglagyárak a követ­kező mennyiségben állítottak elő téglát, „legnagyobb a Drasche 8 millió darab, Lechner, Feszt (sic!) Ágoston, Feszi Frigyes, Hofhauzer" végül a legkisebb mennyi­séggel a Zách-féle téglavető 12 000 darab téglával. A felsoroltak között nem szerepel az, amelyik később a Hungária nevet felvehette volna. Az 1880-as helyrajzi térkép e területen még közepes méretű telkeket jelez. így nem tudjuk, hol, és kié volt az a feltételezett téglavető, mely - ha kicsi volt is - 1809 óta névvel, vagy a térképeken kellett volna, hogy megjelenjen. A Hungária Gőztéglagyár 1892. márc. 11-én alakult (fél évvel a szomszédos Magyar Kerámiai Gyár után). Aláírási lap kelte: „1892. március 28". Német neve: „Hungária Dampf-Ziegelei Actienge-sellschaft." A vállalat sikeresen indulhatott, mert már 1893-ban 300 000 Ft-ról 500 000 Ft-ra emelik a tőkét.245 Az 1895. évi térkép szerint a Hungária Téglagyár először a Gergely utca - Noszlopy út sarkán, az Óhegy utca 8025-31. hrsz. telken alakult ki. Itt az üzemhez tartozó építményeket - köztük egy kis kemencét és egy körkemencét -a nem túl nagy telken zárt rendben, sűrűn telepítették az út mellé. Tőle délre, a térképen „Hungária Gőztéglagyár részvény-társaság" felirattal jelölt telep a Gyömrői útig terjedt ki, de ekkor ezen a Gyömrői út és Gergely utca közötti nagy területen csak egy körkemence, néhány épület és szín állt. A Hungária 1895. június 8-án egyesült a Magyar Kerámiai Gyár Részvénytársasággal, és feladta addigi nevét, amely azonban ugyanúgy tovább élt, mint a Drasche név. Téglajelei: a gyár rövid „Hungáriás" működése alatt többféle téglajelet is használt. Egyik jele a téglalap bal oldalán négyzetes mé­lyítésben H, középen koronás magyar címer volt. Használta betűjelzés nélkül, a lap közepén elhelyezett koronás magyar címert is , majd mélyítésben Hg lett a jele.

 

Részletek

Forrás Kádár József: Kőbányai téglagyárak
Szerző Kádár József
Dátum 1890
Dátum (időszak vége) 1913

Hely

Budapest, Magyarország, Europa
Budapest, Gyömrői út
Földrajzi koordináták: (47.4739756, 19.1346628)
Helyszín térképe talán nem pontos

Értékelés

Értékelés