A. Bevezetés

Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatói személyes adatainak védelme, és elkötelezettek vagyunk ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.
Ha hozzájárul a sütik használatához a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeinek megfelelően, amikor először látogatja meg weboldalunkat, azzal engedélyezi számunkra a sütik használatát minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat.

B. Forrás
Ez a dokumentum a jommla sablonján alapszik.

C. A személyes adatok gyűjtése

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk:

a számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, a földrajzi tartózkodási helyét, a böngészője típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét;
információkat a weboldalunk meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldő hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait;
a weboldalunkon a regisztrációkor megadott információkat, például az e-mail címét;
a weboldalunkon a profil létrehozásakor megadott információkat — például: a neve, profilképe, neme, születésnapja, kapcsolata állapota, érdeklődési körei és hobbijai, oktatási és foglalkoztatási adatai;
a weboldalunkon az e-mailes levelezőlistára és/vagy hírleveleinkre feliratkozáskor megadott információkat, például: a neve, e-mail címe;
a weboldalunkon a szolgáltatásaink igénybevételekor megadott információkat;
a weboldalunk használata közben keletkező információkat, többek között, hogy mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között használja weboldalunkat;
az Ön által vásárolt szolgáltatásokkal, az Ön által használt szolgáltatásokkal vagy a weboldalunkon keresztül végzett tranzakciókkal kapcsolatos információkat, többek között: a neve, címe, telefonszáma, e-mail címe és a bankkártyája adatai;
az interneten való közzététel céljából a weboldalunk számára elküldött információkat, többek között: a felhasználóneve, a profilképei és az üzenetei tartalma;
az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait;
minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számunkra.

Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná előttünk, Önnek kötelező az adott személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes adatok megosztását valamint a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásaival összhangban történő feldolgozását illetően.

D. Az Ön személyes adatainak felhasználása

A weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra használjuk fel. Az Ön személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:

a weboldalunk és a vállalkozásunk adminisztrálása;
a weboldalunk testreszabása az Ön számára;
a weboldalunkon található szolgáltatások elérhetővé tétele az Ön számára
a weboldalunkon keresztül megvásárolt áruk postázása az Ön részére;
a weboldalunkon keresztül megvásárolt szolgáltatások nyújtása az Ön részére;
számlák és fizetési emlékeztetők küldése, és Öntől a befizetések begyűjtése;
nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése az Ön részére;
olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért;
e-mail hírlevelünk küldése Önnek, ha azt igényelte (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet);
üzleti vállalkozásunkkal vagy vállalkozásainkkal illetve gondosan kiválasztott harmadik felek vállalkozásaival kapcsolatos marketingkommunikációk küldése az Ön részére, postai úton vagy – ha ehhez Ön kifejezetten hozzájárult – e-mailben vagy hasonló technológia alkalmazásával (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet);
harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználóinkról (azonban ezek a harmadik felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen információk alapján);
a weboldalunkkal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről tett tudakozódások és panaszok kezelése;
a weboldalunk biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése;
a weboldalunk használatát szabályozó feltételek betartásának ellenőrzése (ideértve a weboldal privát üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát üzenetek nyomon követését is); valamint
egyéb felhasználások.

Ha Ön személyes információkat küld nekünk a weboldalunkon való közzététel céljából, ezeket az információkat mi közzétesszük és egyéb módon felhasználjuk az Ön által nekünk megadott engedély alapján.

Az Ön adatvédelmi beállításai korlátozhatják az adataira vonatkozóan a közzétételt a weboldalunkon, ezek a beállítások pedig módosíthatók a weboldalon az adatvédelmi beállítási lehetőségek használatával.

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik feleknek ezen harmadik felek vagy más harmadik felek által folytatott közvetlen marketing céljából.

E. A személyes adatok közzététele

A személyes adatait bármilyen alkalmazottunkkal, tisztségviselőnkkel, biztosító társasággal, szakmai tanácsadókkal, ügynökökkel, beszállítókkal vagy alvállalkozókkal közölhetjük, amennyiben ez ésszerű és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

A személyes adatait közölhetjük a cégcsoportunk bármelyik tagjával (azaz leányvállalatainkkal, a holdingtársaságunkkal és annak minden leányvállalataival), amennyiben ez ésszerű és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

A személyes adatait közzétehetjük:

olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban;
a törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára);
az általunk eladott (vagy a jövőben eladott) minden vállalkozás vagy vagyontárgy vevője számára; és
bármely olyan személy számára, akinek az esetében ésszerűen feltételezhetjük, hogy bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ közzététele érdekében, amennyiben ésszerű véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság valószínűleg elrendelné az említett személyes információ közzétételét.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik feleknek.

F. Nemzetközi adattovábbítás

Az általunk összegyűjtött információkat tárolhatjuk, feldolgozhatjuk és továbbíthatjuk bármely olyan országok között, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, annak érdekében, hogy az információkat ezen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően felhasználhassuk.
Az általunk összegyűjtött információkat továbbadhatjuk a következő országoknak, amelyek nem rendelkeznek az Európai Gazdasági Térségben hatályos adatvédelmi törvényekkel egyenértékű törvényekkel: Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kína és India.
Az Ön által a weboldalunkon közzétett vagy a weboldalunkon közzétételre az Ön által benyújtott személyes adatok az interneten keresztül elérhetők lehetnek az egész világon. Nem akadályozhatjuk meg az ilyen információk mások általi felhasználását vagy az ilyen információkkal történő visszaélést mások által.
Ön kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak továbbításához a jelen F. szakaszban leírtak szerint.

G. A személyes adatok megőrzése

A jelen G. szakasz tájékoztat az adatmegőrzési irányelveinkről és eljárásainkról, amelyek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok megőrzésére és törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeinknek megfelelően járjunk el.
A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célokból feldolgozunk, tilos annál hosszabb ideig megőrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk ehhez a célhoz vagy célokhoz.
A G-2. cikkely sérelme nélkül, általában az alábbiakban meghatározott kategóriákba tartozó személyes adatokat töröljük az alábbiakban megadott dátumban/időpontban:
a személyes adattípus törlése ekkor történik meg: {DÁTUM/IDŐPONT}; valamint
{TOVÁBBI DÁTUMOK/IDŐPONTOK}.
A G. szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) az alábbiaknak megfelelően megőrizzük:
olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
amennyiben a dokumentumok relevánsak lehetnek bármilyen folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásban; és
törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára).

H. Az Ön személyes adatainak biztonsága

Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatai elvesztését, a velük való visszaélést vagy a módosításukat.
Minden, az Ön által megadott személyes információt biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szervereinken tároljuk.
A weboldalunkon keresztül lebonyolított összes elektronikus pénzügyi tranzakciót titkosítással védjük.
Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetően bizonytalan jellegű, és nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.
Ön felelős a weboldalunk eléréséhez használt jelszava bizalmas kezeléséért; nem kérjük el a jelszavát (kivéve, amikor bejelentkezik weboldalunkra).

I. Módosítások

Időnként frissíthetjük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal, hogy közzétesszük az új verzióját a weboldalunkon. Időnként ellenőrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Önt az adatvédelmi nyilatkozat változásairól e-mailben vagy a weboldalunkon található privát üzenetküldő rendszeren keresztül értesíthetjük.

J. Az Ön jogai

Felszólíthat minket arra, hogy bocsássunk rendelkezésére minden személyes információt, amely nálunk elérhető Önről; az ilyen információk szolgáltatása a következő feltételek mellett történik:

a szükséges díj befizetése ({DÍJ ÖSSZEGE, HA RELEVÁNS}); és
az Ön személyazonosságának a megfelelő módon történő igazolása ({ÍRJA ÁT A SZÖVEGET A MEGFELELŐ MÓDON ebből a célból; általában elfogadjuk útlevelének fénymásolatát, amelyet közjegyző hitelesít, közüzemi számla olyan eredeti példányával együtt, amely tartalmazza az Ön jelenlegi lakcímét}).

A törvény által megengedett mértékben visszatarthatjuk az Ön által kért személyes információkat.

Bármikor felszólíthat bennünket arra, hogy marketing célból ne dolgozzuk fel személyes adatait.

A gyakorlatban Ön általában előzőleg kifejezetten egyetért azzal, hogy személyes adatait felhasználhatjuk marketing célokra, vagy pedig lehetőséget biztosítunk az Ön számára azt illetően, hogy visszautasíthassa a személyes adatai marketing célokra történő felhasználását.

K. Harmadik felek weboldalai

Weboldalunk hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek weboldalait illetően. Nem áll módunkban a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint azokért nem vagyunk felelősek.

L. Az adatok frissítése

Kérjük, tudassa velünk, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatosan általunk tárolt személyes adatokat.

M. Sütik

Weboldalunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek „tartós” vagy „munkamenet” sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önről általunk tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikből kiolvasható információkhoz. {VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ KIFEJEZÉST Weboldalunkon kizárólag munkamenet sütiket / kizárólag tartós sütiket / munkamenet sütiket és tartós sütiket is használunk.}

Az általunk a weboldalunkon alkalmazott sütik nevét, valamint azok felhasználási céljait az alábbiakban ismertetjük:
a weboldalunkon a Google Analytics és az Adwords szoftverek segítségével a számítógép felismerése, amikor egy felhasználó {ADJA HOZZÁ AZ ÖSSZES FELHASZNÁLÁSI CÉLT meglátogatja a weboldalt / a felhasználók nyomon követése, miközben navigálnak a weboldalon / a kosár használatának lehetősége a weboldalon / a weboldal használhatóságának javítása / a weboldal használatának elemzése / a weboldal adminisztrálása / a csalások megakadályozása és a weboldal biztonságának javítása / a weboldal testreszabása minden egyes felhasználó számára / a célzott reklámok használata, amelyek adott felhasználók számára különösen érdekesek lehetnek, / további célok leírása};
A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása — például:
az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) letilthatja a sütiket a sütikezelés felülbírálását érintő beállításokban, ehhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Internetbeállítások”, „Adatvédelem”, végül pedig a „Speciális” opcióra;
A Firefox böngészőben (24. verziószám) az összes süti letiltásához kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután a legördülő menüből válassza az „Egyéni beállítások használata előzményekhez” opciót, és törölje a pipát a „Sütik elfogadása” opciónál; valamint
A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti letiltásához válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Tartalombeállítások”, végül válassza ki a „Adatmentés tiltása a webhelyeken” opciót a „Cookie-k” résznél.

Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. A weboldalunkon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára.

Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is — például:
az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) manuálisan kell törölnie a süti-fájlokat (ehhez a http://support.microsoft.com/kb/278835 címen talál leírást);
A Firefox böngészőben (24. verziószám) a sütik törléséhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután válassza az „Egyéni beállításokat használ az előzményekhez” opciót, majd kattintson a „Sütik megjelenítése” opcióra, végül az „Összes eltávolítása” elemre; valamint
A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti törléséhez válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Böngészési adatok törlése”, utóbbinál pedig válassza az „Összes cookie és webhelyadat” lehetőséget, mielőtt a „ Böngészési adatok törlése” elemre kattint.
Ha törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete Adatvédelmi szabályzata

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A szervezet neve:
Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete
Címe: 2836 Baj Petőfi u. 2c
Dokumentum neve: Adatvédelmi szabályzat
Kiadás éve: 2019.

Módosítások
Verziószám Hatályba lép Aláírás
1.1 2019. szeptember 21

Aláírások

Dibusz Ferenc
Elnök Albert Zsolt
Elnökségi tag
a dokumentum készítője

Tartalom
1 BEVEZETÉS 4
2 A SZERVEZET 4
3 A CÉL 4
4 ALKALMAZÁSI TERÜLET 4
4.1 Módosítások az Adatkezelési szabályzatban 5
5 MEGHATÁROZÁSOK 5
5.1 Adat 5
5.2 Az adatok minősítése: 5
5.2.1 Érintett 5
5.2.2 Személyes adat 5
5.2.3 Személyazonosító adat 5
5.2.4 Különleges adat 5
5.3 Adatokkal végzett tevékenységek 5
5.3.1 Adatkezelő 5
5.3.2 Adatfeldolgozás 6
5.3.3 Adatfeldolgozó 6
5.3.4 Adatállomány 6
5.3.5 Adattovábbítás 6
5.3.6 Adatok nyilvánosságra hozatala 6
5.3.7 Adattörlés 6
5.3.8 Adatmegjelölés 6
5.3.9 Adatzárolás 6
5.3.10 Adatmegsemmisítés 6
5.3.11 Adatvédelem 6
5.3.12 Információvédelem 6
5.3.13 Információbiztonság 6
5.3.14 Informatikai biztonság 7
5.3.15 Adatvédelmi incidens 7
6 AZ ADATVÉDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE 7
6.1 Az Adatkezelők 7
7 AZ ADATKEZELÉS GYAKORLATA AZ EGYESÜLETBEN 7
7.1 A célja 7
7.2 A Tagoktól kért személyes adatok 8
7.3 Az adatok tárolása 9
7.4 Adatkezelés időtartama 9
7.5 Változtatások, javítások, törlések, a Tagok jogai 9
7.5.1 Betekintés 9
7.5.2 Személyes adatok helyesbítésének joga 9
7.5.3 Javítás, visszakereshetőség 9
7.5.4 Személyes adatok törléséhez való jog 9
7.5.5 A törlési kérelem megtagadása 10
7.5.6 Zárolás 10
7.5.7 Személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog 10
7.5.8 Meghatalmazottakra vonatkozó szabályok 10
7.5.9 Harmadik személy 10
7.5.10 Megsemmisítés 11
7.5.11 Az informatikai adathordozók 11
7.6 Kapcsolattartás 11
7.7 A személyes adatokat kezelése jogi státusz vagy az Adatkezelők megváltozása esetén 11
8 RENDELKEZÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK 11
9 MELLÉKLETEK 12
9.1 Titoktartási nyilatkozat (1. számú melléklet) 12
9.2 Adatközlő lap (2. számú melléklet első oldal) 13
9.3 Adatközlő lap (2. számú melléklet hátoldal) 14
10 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 15

 

1 BEVEZETÉS
A Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete (továbbiakban Egyesület) elkötelezett tagjai személyes adatainak bizalmas és biztonságos kezelése mellett. Jelen dokumentum (továbbiakban „Adatvédelmi szabályzat”) ismerteti, hogy társaságunk hogyan használja fel a tagjaitól gyűjtött és kapott személyes adatokat.
Ha kérdése van az Adatkezelési szabályzattal kapcsolatban illetve bármilyen problémája, panasza van személyes adatainak társaságunk általi gyűjtésével, kezelésével vagy megosztásával kapcsolatban, kérjük, forduljon Egyesületünk vezetőihez. Amennyiben válaszunkkal nem elégedett, panaszával az adatvédelmi hatósághoz is fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06 1 391 1400, honlap: www.naih.hu.

2 A SZERVEZET
Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete
Székhely: 2836 Baj Petőfi u. 2.C.
Adószám: 18616837-1-11
Képviseli: Dibusz Ferenc elnök
Jogi képviselőnk: Dr. Szűcs István, elnökségi tag
Elérhetőségeink:
• E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
• Telefon: 06 30 37 28 238

3 A CÉL
Az Egyesület működése során eddig meglévő és keletkezett adatok kezelésének, biztonságának és védelmének szabályozása. Mindannak ellenére, hogy az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése a) pontja alapján az Egyesületi tagok (rendes vagy pártoló) illetve a honlapra bejelentkezők önkéntesen adták és adják meg adataikat, az Egyesület, tevékenysége során az adatkezelést és tárolást az elvárható gondossággal és a fentebb hivatkozott törvény előírásai szerint kell végezze.

 

4 ALKALMAZÁSI TERÜLET
A szabályzat kiterjed mindazon
• Egyesületi tagokra,
• bármilyen szakmai felügyeletet vagy ellenőrzést végző szervezetre és természetes személyre,
• jogi személyre,
• jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre,
• természetes személyre,
amelyek vagy akik az Egyesületben végzett munkájuk során közvetlen, vagy közvetett módon a 7.2 pontban felsorolt adatok ismeretének birtokába juthat, azzal bármilyen tevékenységet végeznek akár alkalmazottként, akár más jellegű feladatvégzés (megbízási szerződés stb.) keretében. A szabályzat magában foglalja az Egyesület valamennyi (ún. háttér) területének adatkezelési rendjét is.

4.1 Módosítások az Adatkezelési szabályzatban
Az Adatkezelési szabályzatot az Egyesület bármikor jogosult módosítani. A módosításokat ezen szabályzat fedlapján kell követni és aláírásokkal hitelesíteni. Amennyiben a személyes adatok gyűjtésével, felhasználásával vagy megosztásával kapcsolatban bármilyen jelentősebb módosítás történik, erről az Egyesület értesítést tesz közzé a Tagok és jelentkezők részére.

 

5 MEGHATÁROZÁSOK
5.1 Adat
Olyan tények ismerete, tudása, amelyek tartalma, illetve az abból levonható következtetések révén valakinek, vagy valaminek a megismerhetőségéhez lehetőséget adnak.
5.2 Az adatok minősítése:
5.2.1. Érintett
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
5.2.2. Személyes adat
Az érintettel kapcsolatba hozható adat, - különösen az érintett neve, azonosító jele, lakcíme, anyja neve, személyi száma, telefonszáma, szociális, mentális vagy gazdasági helyzetét meghatározó jellemző -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
5.2.3. Személyazonosító adat
A családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a telefonszám, az adószám, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;
5.2.4. Különleges adat
 faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 egészségi vagy mentális állapotra, szociális helyzetre, gazdasági helyzetre, kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

5.3 Adatokkal végzett tevékenységek
5.3.1. Adatkezelő
Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

5.3.2. Adatfeldolgozás
Adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatokat az adatokon végzik.

5.3.3. Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelővel kötött szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – a személyes és különleges adatok feldolgozását végzi.

5.3.4. Adatállomány
Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

5.3.5. Adattovábbítás
Az adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételét jelenti.

5.3.6. Adatok nyilvánosságra hozatala
Az adatnak bárki számára való hozzáférhetővé tételét jelenti.

5.3.7. Adattörlés
Az adatok felismerhetetlenné tétele, megsemmisítése oly módon hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

5.3.8. Adatmegjelölés
Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

5.3.9. Adatzárolás
Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

5.3.10. Adatmegsemmisítés
Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes, fizikai megsemmisítése.

5.3.11. Adatvédelem
Az adatok kezelésének, feldolgozásának, továbbításának, nyilvántartásának és az ezzel kapcsolatos felelősségi viszonyoknak a szabályozását jelenti.

5.3.12. Információvédelem
Bármely információhordozón tárolt adat védelmét és az információhordozó megbízható működését jelenti a legtágabb értelmezésben.

5.3.13. Információbiztonság
Mind az informatikai eszközökkel, mind a hagyományos eszközökkel kezelt adatok védelmét és biztonságát jelenti.

5.3.14. Informatikai biztonság
Az informatika szakterületéhez tartozó módon előállított, kezelt, gyűjtött, tárolt adatoknak a jogszabályok és belső szabályozások szerinti védelme.

5.3.15. Adatvédelmi incidens
Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

6 AZ ADATVÉDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE
6.1 Az Adatkezelők
Az Egyesületnek kettő hivatalos Adatkezelője van, akik egyben a fedlap aláírói is: az elnök és a szabályzatot készítő elnökségi tag (továbbiakban „Adatkezelők”). Ők felelősek az Egyesület működésén belül az adatok védelméért. Ilyen minőségében végzett tevékenységük során
 gondoskodnak az adatvédelmi szabályok betartásáról és betartatásáról,
 ellenőrzik az adatkezeléssel megbízott személyek adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,
 biztosítják az adatkezeléssel foglalkozó személyek adatkezelési oktatását,
 gondoskodnak a Tagok ilyen irányú kéréseinek, észrevételeinek kezeléséről, kivizsgálásáról és a feléjük történő visszajelzésről
 döntenek a kötelező nyilvántartási időt követően a nyilvántartott adatok további tárolásáról vagy megsemmisítéséről,
 jogosultak intézkedni a tudomásukra jutott adatvédelmi problémák kivizsgálásának kezdeményezésére, a megoldás megkeresésére,
 feladatuk az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása:
o megadják az érintett személyes adatok körét,
o az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
o az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait
o és az elhárítására megtett intézkedéseket,
o valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 az Egyesület elnökségén belül szervezett munkamegosztás van, melynek keretében a kezelt adathoz az Adatkezelők engedélyével az Elnökség más tagjai is hozzáférhetnek, de minden, jelen leírt szabályt be kell tartaniuk.

7 AZ ADATKEZELÉS GYAKORLATA AZ EGYESÜLETBEN
7.1 A célja
Az Egyesületi Tagok személyes adatai kezelésének célja, hogy az Egyesület teljesíthesse az Egyesületi tagsággal illetve a kiállításokra, előadásokra, szakmai rendezvényekre bejelentkezőkkel kapcsolatos teendőket. Ezeknek a teendőknek a listája, az ezekben való önkéntes részvétel aláírással való igazolása a 2. számú melléklet szerint dokumentált. Célja továbbá a 2013. évi V. törvényben előírt kötelezettségeknek (jelenléti ívek, jegyzőkönyvek, stb.) való megfelelés.
Az Egyesület a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatok kezelése, tárolása során az Egyesület kizárólag olyan adatok megadását kéri, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak (5.2) minősülnek. A törvény 3. § 3. pontjában meghatározott különleges adatok (5.2.4) megadását az Egyesület semmilyen esetben nem kéri és kérheti.

Az Adatkezelő a személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi – az Egyesületi Tag kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, a hatósági eljárás eseteit, illetve ha az Adatkezelő a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez alvállalkozót (pl. futárszolgálat, postai szolgálat) vesz igénybe. Ez utóbbi esetben az adott alvállalkozót minden esetben a saját Adatvédelmi Szabályzata vagy ha van, a meglévő szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy a Tagok adatait csak és kizárólag a szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult.

Az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége lehet az
 adatok gyűjtése
 adatok felvétele, rögzítése, rendszerezése és tárolása
 adatok megváltoztatása
 adatok felhasználása, lekérdezése,
 adatok továbbítása, nyilvánosságra hozatala
 adatok összehangolása vagy összekapcsolása
 adatok zárolása, törlése és megsemmisítése
 valamint további felhasználásuk megakadályozása.
Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése is.
7.2 A Tagoktól kért személyes adatok
• keresztnév
• vezetéknév
• cégnév, számlázási név és cím, céges adószám (amennyiben a cég támogató vagy szerepet vállal az egyesület munkájában)
• e-mail cím
• lakcím és/vagy tartózkodási hely
• telefonszám
• webes megjelenéshez kapcsolódó ’nick’ név

Az adatrögzítés és kezelés az Egyesület Tagok önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján történik (1. számú melléklet). Az Egyesület saját webes felületén a bejelentkezőnek, az adatok megadását megelőzően lehetőségük van megismerni és elfogadni a jelen Adatkezelési szabályzatot. A bejelentkezés feltétele az Adatkezelési szabályzat megismerése és bejelentkező által történő elfogadása.

7.3 Az adatok tárolása
Az adatok helyességét igazoló eredeti dokumentáció mindig az Egyesület birtokában marad. Tárolása minden esetben olyan helységben és módon kell történjen, ahol illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Amennyiben egy Tag további személyes iratokat ad át az Adatkezelő részére, úgy ezeket is elkülönítetten kell tárolni, lehetőleg az adott Tag korábbi nyilatkozataihoz csatolva.
7.4 Adatkezelés időtartama
Az adatokat az Egyesület mindaddig megőrzi, amíg az érintettek nem kérik annak törlését vagy az Egyesület meg nem szűnik.

7.5 Változtatások, javítások, törlések, a Tagok jogai
7.5.1. Betekintés
Csak személyesen engedünk betekintést az általunk tárolt személyes adatokba, a személyazonosságot hitelt érdemlő bizonyítás után. A Tag írásos kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Tag erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

7.5.2. Személyes adatok helyesbítésének joga
Bármely Tag jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak kiigazítását kérni, amely kérésnek az Egyesület késlekedés nélkül eleget kell tegyen. Erre azonban – a személyazonosságot igazoló iratok bemutatása mellett és miatt – csak személyesen van mód. A kiigazítási kérelemről tájékoztatni kell minden harmadik felet, akik részére személyes adatokat korábban kiadtuk.

7.5.3. Javítás, visszakereshetőség
A papír alapú feljegyzésekben biztosítani kell az adatok visszakereshetőségét oly módon is, hogy hibás bejegyzés esetén sem szabad az adatokat olvashatatlanná tenni, hanem áthúzással kell javítani.

7.5.4. Személyes adatok törléséhez való jog
A Tagnak joga van személyes adatainak törlésére és kezelésének megtiltására, amennyiben:
• a személyes adatra – abból a célból, amire azt eredetileg bekértük/kezeltük – a továbbiakban már nincs szükség,
• hozzájárulását visszavonja (olyan esetekben, ahol az adatok kezeléséhez a Tagnak hozzájárulása szükséges volt és hozzájárulását korábban megadta),
• az adatok kezelését ellenzi és azok további kezeléséhez fűződő jogos érdekek nem élveznek prioritást,
• személyes adatait az adatvédelmi törvénybe ütköző módon kezelték,
• a személyes adat törlését jogszabály írja elő, vagy
• a személyes adat kommunikációs szolgáltatások (pl. közösségi oldalak és online fórumok) gyermekek felé történő ajánlásához kötődik.
Az Egyesület a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat és a törlésről e-mail útján tájékoztatja az Egyesületi Tagot. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

7.5.5. A törlési kérelem megtagadása
A törléshez való jogot nem gyakorolhatja a Tag, amennyiben személyes adataira speciális egészségügyi, jogi vagy bűnügyi célból van szükség. Ezt az Egyesületnek egy hivatalos tájékoztatóban kell a Tag tudomására hoznia, a megfelelő szervek jogi indoklásával együtt.
Amennyiben az Egyesület a töröltetni kívánt személyes adatot harmadik fél részére is kiadta, őket is tájékoztatni kell, hogy a kérdéses adatot törölni tudják.

7.5.6. Zárolás
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Tag ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Tagot, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő a Tag helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.5.7. Személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog
A Tag jogosult személyes adatainak kezelését korlátozni az alábbi esetekben:
• ha az adatok nem pontosak, az Egyesület köteles a kezelést korlátozni, amíg az információ pontosságát/ helyességét nem ellenőrizte
• ha a kezelés jogellenes, a törlés nem lehetséges, de helyette korlátozás lehetséges
Amennyiben az Egyesület a korlátozni kívánt személyes adatot harmadik fél részére is kiadta, őket is tájékoztatni kell, hogy a kérdéses adatot törölni tudják.

7.5.8. Meghatalmazottakra vonatkozó szabályok
Amennyiben a Tag írásban felhatalmaz más személy(eke)t is az adatai kezelésére, úgy ezen személy(ek) részére – a személyazonosság igazolását követően – a hozzáférés, kezelés megengedhető.

7.5.9. Harmadik személy
Személyes adatokat az Adatkezelő harmadik személyeknek (kiadvány szerkesztő, web hosting kezelő, könyvelő, stb.) kizárólag adatfeldolgozás céljából adhat át és előtte a 1. számú melléklet szerinti titoktartási nyilatkozatot kell aláíratnia. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.

Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre viszont csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

7.5.10. Megsemmisítés
Az adathordozók vagy iratok megsemmisítése égetéssel, bezúzással vagy ezekkel biztonságilag egyenértékű más módszerrel történik. A megsemmisítési eljárásról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az alábbiakat:
 a megsemmisítés helye, ideje, az alkalmazott technika
 a megsemmisített dokumentáció megnevezése, leírása, mennyisége, évköre
A megsemmisítés során is biztosítani kell az adatvédelmet.

7.5.11. Az informatikai adathordozók
Az informatikai adathordozókon vagy a honlapon megadott és szervereken tárolt adatoknak vagy maguknak az adathordozóknak a fizikai megsemmisülés elleni védelmét, illetéktelen személyek hozzáférése elleni védelmét is biztosítani kell. Ennek módjáról az eszközt használónak kell gondoskodnia, minimum 2 lépcsős jelszavas vagy fizikai biztonsági megoldásokkal.
Az Adatkezelő tájékoztatja a Tagokat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek a fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek.

7.6 Kapcsolattartás
Az Egyesület az alábbi kommunikációs csatornákon keresztül léphet kapcsolatba a Tagokkal:
- telefon,
- postai küldemény,
- e-mail,
- SMS üzenet,
- chat üzenet és egyéb elektronikus üzenetküldési módok.

Ezeket a csatornákat csak és kizárólag akkor használhatjuk, ha előtte ezeket az adatokat a Tagok önszántukból adták meg személyesen, telefonos vagy írásos megkeresés, jelentkezés közben.

7.7 A személyes adatok kezelése a jogi státusz vagy az Adatkezelők megváltozása esetén
Amennyiben az Egyesület jogi státusza megváltozik, a változás nem érintheti a személyes adatok kezelésének ezen szabályzatát. Erről az új jogi státusz leírásában külön fejezetben kell nyilatkozni.
Amennyiben az Adatkezelők személye változik, az új Adatkezelőknek ezt a szabályzatot kell elfogadnia és betartania. A szabályzatban ez változást jelent, melyet közzé kell tenni a Egyesület hivatalos csatornáin.

 

8 RENDELKEZÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 2015. évi CXXIX. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
9 MELLÉKLETEK
9.1 Titoktartási nyilatkozat (1. számú melléklet)

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

 

Alulírott
Szerződött/megbízott neve
Születési hely, idő
Anyja neve
Lakcím

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak figyelembe vételével kötelezettséget vállalok arra, hogy a Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesületével szerződéses/alkalmazotti/megbízási jogviszonyomban, feladataim teljesítése közben tudomásomra jutott minden nemű tényt/adatot/információt titokként kell kezelnem, nyilvánosságra nem hozom, azokat harmadik személlyel nem közlöm, illetéktelennek nem adom át és mindent megteszek, hogy ezen adatok titkosságát megőrizzem.

Nem tartoznak jelen titoktartási nyilatkozat hatálya alá az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerinti közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok.
A titoktartási nyilatkozat nem vonatkozik azon esetekre, ha bíróság vagy más hatóság titok kiadására kötelez, feltéve, hogy a titoktartási kötelezettség alól az arra illetékes szervtől, személytől felmentést kaptam.
Tudomásul veszem, hogy
• a jelen nyilatkozatban foglalt adatok véletlenül sem juthatnak mások tudomására. Ennek érdekében az iratokat is olyan módon tárolom, hogy azokra illetéktelenek betekintése ne váljon lehetségessé.
• a jelen nyilatkozatban vállalt titoktartási kötelezettség a jogviszonyom/ munkaviszonyom/megbízásom fennállását követően is terhel időbeli korlátozás nélkül.
• a titoktartási kötelezettség megszegése súlyos fegyelmi vétségnek minősül, melynek esetén alkalmazhatóak velem szemben a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott jogkövetkezmények.

 

Kelt ………………………………………, 2019. ………………………………………..

 

…………………………………………………….………………….
aláírás

 

9.2 Adatközlő lap (2. számú melléklet első oldal)
Adatfelvételi ív
a Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesület
rendezvényeire, tagságára és megjelenéseire vonatkozólag

Kiskorúak esetén (a 16. életévét be nem töltött igénybevevő) kérjük, hogy a szülő/törvényes képviselő töltse ki.
Ön aláírásával igazolja az adatok helyességét és az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok megismerését.

 

*Név: …………………………………………………………………… Születési dátum: …………………..………
Anyja neve: ……………………………………….…….......…… Telefonszám:…………..…………………………
Kiskorúak esetén a szülő/törvényes képviselő neve:…………………………………………….………………..….
* Lakcím:……………………………………………………………………………………….………….…………………
E-mail cím:……………………………………………………. @ …………………………………..
Netes ’nick’ név: …………………………………………………..

 

Kijelentem, hogy ezen adataimat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében adtam meg.
A * -gal jelöltek megadása az Egyesületekre vonatkozó törvény értelmében a tagoknak kötelező.

* Aláírás (kiskorúak esetén a szülő/törvényes képviselő aláírása):

……………………….………………………….

 

A Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete a rendelkezésére bocsátott személyes adatok (a továbbiakban: személyes adatok) kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtja:

1. Az adatkezelés jogalapja az Európa Parlament és Tanács 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása. 16 éven aluli személyek esetén az adatokat csak a kiskorú törvényes képviselőjével (szülő, törvényes képviselő vagy gyám) egyetértésben rögzítjük, ilyen esetben az adatfelvételi ívet a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.
2. Az adatkezelés célja az Egyesület által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, a szolgáltatást igénybe vevő Tagok és jelentkezők azonosítása, a későbbi kapcsolattartás és kommunikáció (levélben vagy e-mailen). Az Egyesület az adatfelvételi ív kitöltése során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a kitöltők önkéntes valamint előzetes, részletes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeli.
3. Az adatokat az Egyesület a személyes adatokat a Tagok jelentkezése vagy regisztrációja közben ismerte meg. A személyes adatok kezelését és feldolgozását kizárólag az Egyesület végzi és nem továbbítja automatikusan harmadik személyek részére. Erről a részletes Adatvédelmi szabályzat ad felvilágosítást.
4. Az érintett jogai: Tájékoztatjuk, hogy az Egyesületnél kérelmezheti
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
b) személyes adatainak helyesbítését
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását
d) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen
e) bírósághoz fordulhat jogainak megsértése esetén

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az adatfelvételi ív aláírásával a fenti tájékoztatás tudomásulvételét elismeri és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az önkéntesen rendelkezésre bocsátott valamennyi adatot – a személyes adatokat is beleértve – az Egyesület a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

9.3 Adatközlő lap (2. számú melléklet hátoldal)

Személyes adataimat a következő céllal adtam meg
és a következő esetekben és módon járulok hozzá a felhasználásukhoz:

 

• Tag vagyok
Tagként nem járulok hozzá azon adatok nyilvántartásához, melyek helyét ezen adatlap másik oldalán (Adatközlő lap) a „Nem járulok hozzá” szöveggel töltöttem ki.
Az Egyesületek működésére vonatkozó törvény előírásait azonban tagként be kell tartanom, így az ott meghatározott adatokat az Egyesület elkérheti és tárolni köteles (*-gal jelöltek).

 

 

• Részt veszek rendezvényeken
A rendezvényeken aláírásommal és lakcímemmel igazolom a jelenlétem. Ezt a két adatot a törvényi előírásoknak megfelelően kéri el az Egyesület, melyet tudomásul veszek.
A rendezvények az Egyesület hivatalos közgyűlései is, melyeken jelenléti ívet kell vezetni. Azonban a rendezvények egyes részei nyilvánosak, melyekről sajtóanyag továbbá fotók is készülhetnek, melyet a rendezvényen való részvétel igazolásával elismerek és elfogadok.

 

 

• Cikkeket és tanulmányokat írok az Egyesület gondozásában megjelent kiadványokba
Ezen kiadványokban nem járulok hozzá a következő adatok megadásához - (amihez nem járulsz hozzá, kérem húzd ki):

Nevem / Lakcímem

 

 

• Meg szeretnék jelenni az Egyesület „téglatérképén”
Ezen a netes térképen a gyűjtők jelennek meg. Így segítjük tagtársainkat és a külsős érdeklődőket, hogy megtalálják egymást a kárpát-medencei utazásaik során. Ennek a térképnek van nyilvános és csak a Tagok számára látható verziója.

Kérem külön-külön jelöld meg, hogy melyiken milyen adatot NEM szeretnél megjeleníteni (amihez nem járulsz hozzá, kérem húzd ki):

Csak a Tagok számára látható térkép: Név / Nick név / Lakcím / E-mail cím / Telefonszám

Mindenki számára látható térkép: Név / Nick név / Lakcím / E-mail cím / Telefonszám

 

 

10 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen szabályzat 15 számozott oldalt, verziószám követést és aláírásokat tartalmaz. A kiadmányozó aláírását követő 3. munkanapon lép hatályba. Minden oldalt szignózni kell, módosítások esetén az egész dokumentumot újra kell nyomtatni és minden oldalt + a fedlapot hivatalos aláírással ellátni. A dokumentum ezek hiányában nem érvényes.
A mellékleteket külön dossziékban, nyomtatva, elérhetően kell tárolni és kérésre bemutatni.